Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

TÉMATA: <- Vláda

Publius Cornelius Tacitus
Publius Cornelius Tacitus
( 55 – 115) Publius Cornelius Tacitus byl významný římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.
Vládychtivost je náruživější než všechny vášně.
Charles Louis Montesquieu
Charles Louis Montesquieu
(18. leden 1689 – 10. únor 1755) Charles Louis Montesquieu byl francouzský filosof a spisovatel, především kritik francouzského absolutismu a společnosti své doby.
Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.
Dante Alighieri
Dante Alighieri
(20. květen 1265 – 13. září 1321) Dante Alighieri byl jeden z nejvýznamnějších italských básníků, významně však přispěl také k vývoji jazykovědy a italského jazyka a k vývoji politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie (původním názvem Commedia -přídavek "Božská" přidal později Boccacio), pro dějiny politické filozofie má velký význam latinský spis De monarchia. Je považován za předchůdce renesance a jednoho z nevýznamnějších představitelů světové literatury.
Ten, kdo je nejlépe způsobilý vládnout, může i druhé nejlépe uzpůsobit.
 Voltaire
Voltaire
(21. listopad 1694 – 30. květen 1778) Voltaire byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel.
Přátelé mají mít přednost před králi.
Thomas Carlyle
Thomas Carlyle
(4. prosinec 1795 – 5. únor 1881) Thomas Carlyle byl skotský spisovatel a historik, jehož dílo velmi ovlivnilo britskou viktoriánskou literaturu.
Vládnout by měl ten, kdo se cítí k vládě povolán.
Publius Cornelius Tacitus
Publius Cornelius Tacitus
( 55 – 115) Publius Cornelius Tacitus byl významný římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.
Vládcové jsou smrtelní, stát však věčný.
Publilius Syrus z Antiochie
Publilius Syrus z Antiochie
(? – ?) Publilius Syrus z Antiochie byl římský dramatik a básník 1. století př. n. l. Jeho "Myšlenky" (Sententiae) byly velice oblíbenou četbou ve středověku i v raném novověku.
Všichni ochotně poslechnou, poroučí-li lidé hodní vlády.
George Bernard Shaw
George Bernard Shaw
(26. červenec 1856 – 2. listopad 1950) George Bernard Shaw byl anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925.
Jsou vládcové, kteří vládnou z boží milosti, a jsou takoví, kteří vládnou z božího dopuštění.
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.