Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

TÉMATA: <- Srdce Učenost

 Novalis
Novalis
(2. květen 1772 – 25. březen 1801) Novalis byl německý básník a prozaik, představitel raného romantismu. Novalis byl opakem ostatních romantiků, těšících se ze života, byl šlechtic, který vykonával měšťanské povolání. Zajímal se o básnictví, filozofii a přírodní vědy (především o matematiku). Zasnoubil se s třináctiletou Sophií von Kühnovou, která však v patnácti letech zemřela, ještě před svatbou. To jím hluboce otřáslo – její smrt, stejně jako smrt jeho mladšího bratra, ovlivnila jeho literární tvorbu. Sám zemřel ve 29 letech na souchotiny. Ve svých dílech používal mystický, temný a tajemný jazyk.
Srdce básníkovo rozumí přírodě lépe než hlava učencova.
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.