Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

TÉMATA: <- Soucit

 Lao-c
Lao-c
(? – ?) Lao-c' je jedna z nejvýraznějších postav čínské filosofie, jejíž historická existence je ovšem nejasná. Čínská tradice umísťuje jeho život do 6. století př. n. l., mnoho moderních škol však jeho existenci staví do 4. století př. n. l., případně jej považuje za kompilát postav několika filosofů z těchto období. Jeho pravé jméno je Er - Li a posmrtné jméno je Tan.
Ten, kdo má soucit, není bojácný, kde je spravedlivý, dost i jiným nechá, a ten, kdo je skromný, roste.
Albert Camus
Albert Camus
(7. listopad 1913 – 4. leden 1960) Albert Camus byl francouzský spisovatel a publicista. Bývá uváděn jako jeden z čelných představitelů existencialismu, přestože taková označení odmítal. Stejně tak si nepřál, aby byl pokládán za filosofa, nicméně pozdější filosofické myšlení výrazně ovlivnil.
Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu.
François de La Rochefoucauld
François de La Rochefoucauld
(15. září 1613 – 17. březen 1680) François de La Rochefoucauld byl francouzský spisovatel a moralista, autor aforismů, maxim, sentencí, drobných úvah a postřehů o lidské povaze a jejích slabostech.
Nač se zatěžovat soucitem ve svém srdci, když úplně stačí projevit ho navenek.
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
(22. červen 1898 – 25. září 1970) Erich Maria Remarque byl německý spisovatel.
Proti urážce je možno se bránit, proti soucitu však ne.
Marcus Porcius Cato
Marcus Porcius Cato
( 234 př.n.l. – 149 př.n.l.) Marcus Porcius Cato byl římský státník.
S cizími ženami se muž miluje z potřeby, s vlastní ze soucitu.
Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
(22. březen 1788 – 21. září 1860) Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
Soucit se zvířetem vzniká z jednoho pramene zároveň s milosrdenstvím k člověku.
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.