Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

TÉMATA: <- Nouze

Walther von der Vogelweide
Walther von der Vogelweide
( 1170 – 1230) Walther von der Vogelweide byl německy píšící lyrický básník a jedna z největších postav německého minnesangu. Počátky jeho básnické tvorby spadají do doby vlády rakouského vévody Fridricha I., kdy se Walther dle svých vlastních slov „naučil zpívat a vyprávět“. Jeho socha se nachází v Bolzanu, Duchcově a v mnoha dalších městech.
Kdo je Tvůj přítel, to můžeš jen v nouzi a chudobě poznat.
Ernest Bloch
Ernest Bloch
(24. červenec 1880 – 15. červenec 1959) Ernest Bloch byl švýcarsko-americký hudební skladatel židovského původu. Studoval v Bruselu a Frankfurtu nad Mohanem, roku 1916 se usadil v USA, kde roku 1924 získal občanství. Zemřel na rakovinu. Raná Blochova díla, jako opera Macbeth (1910), jsou ovlivněna pozdním romantismem a Debussyho impresionismem. Ve zralých dílech se často objevují vlivy židovské liturgické i lidové hudby. Pozdní Blochova tvorba po druhé světové válce je ovlivněna nejširší škálou vlivů od baroka po atonální hudbu.
Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase octne v nouzi.
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.