Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

TÉMATA: <- Lítost

Publius Terentius Afer
Publius Terentius Afer
( 195 př.n.l. – 159 př.n.l.) Publius Terentius Afer byl římský dramatik a básník.
Bude-li Ti líto, že jsi nepromluvil, bude Ti stokrát líto, že jsi nemlčel.
Lucius Annaeus Seneca
Lucius Annaeus Seneca
( 4 př.n.l. – 65) Lucius Annaeus Seneca byl římský filozof, dramatik, básník a politik.
Kdo lituje, že chyboval, je téměř nevinný.
Jean de La Bruyère
Jean de La Bruyère
(16. srpen 1645 – 10. květen 1696) Jean de La Bruyère byl francouzský esejista a moralista.
Málokdo lituje, že řekl málo, ale často lituje, že řekl mnoho.
Marcus Aurelius
Marcus Aurelius
(26. duben 121 – 17. březen 180) Marcus Aurelius byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv. adoptivním císařům. Patřil rovněž mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, kvůli čemuž bývá nazýván „filozof na trůně“. Navzdory jeho vysoké mravní integritě a výjimečným osobním schopnostem skončilo za jeho vlády dlouhotrvající období míru a prosperity římské říše, jejíž stabilita byla stále více nahlodávána jak zahraničními hrozbami, tak vnitřními problémy.
Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.
 Phaedrus
Phaedrus
( 15 př.n.l. – 50) Phaedrus byl Římský bajkař.
Kdo zlému pomáhá, ten časem lituje.
Marcel Achard
Marcel Achard
(5. červenec 1899 – 4. září 1974) Marcel Achard byl francouzský dramatik a spisovatel.
Jak často člověk lituje, že miluje, aniž si může pomoci!
William Somerset Maugham
William Somerset Maugham
(25. leden 1874 – 16. prosinec 1965) William Somerset Maugham byl anglický spisovatel a dramatik.
Ničeho nelitovat, to je počátek vší moudrosti.
Honoré de Balzac
Honoré de Balzac
(20. květen 1799 – 18. říjen 1850) Honoré de Balzac byl francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu. Bývá považován za zakladatele kritickorealistického románu. Balzakovým magnum opus je cyklus sedmdesáti čtyř románů pod souborným názvem Lidská komedie; napsal však i řadu románů s dobrodružnou či fantastickou tematikou.
Lítost je panenství, kterým je naše duše povinována Bohu člověk, který se kaje dvakrát, je tedy hrozný obojetník.
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.