Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

TÉMATA: <- Lidé Vláda

Charles Louis Montesquieu
Charles Louis Montesquieu
(18. leden 1689 – 10. únor 1755) Charles Louis Montesquieu byl francouzský filosof a spisovatel, především kritik francouzského absolutismu a společnosti své doby.
Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.
Francis Bacon
Francis Bacon
(22. leden 1561 – 9. duben 1626) Francis Bacon, 1. vikomt St. Albans, baron z Verulamu byl anglický filosof, vědec, historik a politik. Je považován za zakladatele empirismu a tvůrce nové vědecké metody. Ve svém životě dosáhl nejvyššího úřadu v Anglii, tj. pozice Lorda kancléře.
Lidé na významném místě jsou třikrát služebníky otroky vladaře nebo státu, otroky slávy a otroky povolání.
 Aristoteles ze Stageiry
Aristoteles ze Stageiry
( 384 př.n.l. – 322 př.n.l.) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd.
Lidé si nejsou naprosto rovni jedni se rodí k otroctví, druzí ke vládě.
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.