Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

TÉMATA: <- Křesťanství

Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
(15. říjen 1844 – 25. srpen 1900) Friedrich Nietzsche byl německý filosof a klasický filolog.
Poslední křesťan zemřel na kříži.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
(16. říjen 1854 – 30. listopad 1900) Oscar Wilde byl v Anglii působící dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.
Odříkání je zářivým bolákem na malomocném těle křesťanství.
 Voltaire
Voltaire
(21. listopad 1694 – 30. květen 1778) Voltaire byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel.
Křesťanství učí jen prostotě, lidskosti, lidumilnosti; kdo chce je převádět na metafyziku, chce z něho udělat pramen omylů.
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
(15. říjen 1844 – 25. srpen 1900) Friedrich Nietzsche byl německý filosof a klasický filolog.
Křesťanství je v každém okamžiku možné. Nepotřebuje ani metafyziky, ani asketismu, ani jakékoliv přírodní vědy křesťanské. Křesťanství je život. Učí, jak máme konat.
Heinrich Heine
Heinrich Heine
(13. prosinec 1797 – 17. únor 1856) Heinrich Heine byl německý prozaik, básník, publicista a esejista, představitel romantismu.
Křesťané - ti, kdo pohár radosti vypijí už na tomto světě, dostanou tam nahoře kocovinu.
Antoine-François Callet
Antoine-François Callet
( 1741 – 1823) Antoine-François Callet byl francouzský malíř.
Předpoklad křesťanské lásky - když jeden muž z lásky ženu živí s vědomím, že druhý s ní z lásky spává.
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.