Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

TÉMATA: <- Genialita

Elbert Hubbard
Elbert Hubbard
(19. červen 1856 – 7. květen 1915) Elbert Hubbard byl americký spisovatel, filozof, vydavatel a umělec.
I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.
Georges Louis Buffon
Georges Louis Buffon
(7. září 1707 – 16. duben 1788) Georges Louis Buffon byl francouzský matematik a hvězdář.
Génius je nevyčerpatelná trpělivost.
Bertold Brecht
Bertold Brecht
(10. únor 1898 – 14. srpen 1956) Bertold Brecht byl německý dramatik, divadelní teoretik a režisér.
Génius je tak talentovaný, jak mu to občas ani doba nedovoluje.
Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
(22. březen 1788 – 21. září 1860) Arthur Schopenhauer byl významný německý filosof 19. století. Byl hlasatelem pesimistické filosofie a ač zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, mj. Friedricha Nietzscheho.
Pro každodenní život je génius způsobilý asi tak, jako astronomický teleskop ke sledování divadelního představení.
 Aristoteles ze Stageiry
Aristoteles ze Stageiry
( 384 př.n.l. – 322 př.n.l.) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd.
Každý génius má v sobě trochu šílenství.
André Maurois
André Maurois
(26. červen 1885 – 9. říjen 1967) André Maurois byl francouzský spisovatel, esejista, historik, kritik a publicista. Původní pseudonym André Maurois přijal za vlastní jméno v roce 1947.
Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z málo mnoho - tato charakteristika se hodí i na lásku.




Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.