Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

TÉMATA: <- Bolest Zármutek

 Aristoteles ze Stageiry
Aristoteles ze Stageiry
( 384 př.n.l. – 322 př.n.l.) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd.
Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu.
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.