Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

TÉMATA: <- Bolest Děti

 Euripidés
Euripidés
( 480 př.n.l. – 406 př.n.l.) Euripidés byl starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof, pocházel z bohaté rodiny. Zpracoval tradiční mýty originálním způsobem, s vynikající znalostí psychologie, čímž je odkrýván duševní svět hrdinů, hlavně žen. Jejich emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí. Ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách — postavil se proti tradičním morálním a náboženským představám, za témata her mu sloužily politika, kultura atd.
Největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
 Démokritos z Abdér
Démokritos z Abdér
( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.) Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.
Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.