Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty
 Démokritos z Abdér
1

Démokritos z Abdér

( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.)

Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.

 Démokritos z Abdér
Démokritos z Abdér
( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.) Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.
Ušlechtilost dobytka se zakládá na tělesné síle, ušlechtilost lidí na řádné povaze.
 Démokritos z Abdér
Démokritos z Abdér
( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.) Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.
Je třeba mluviti pravdu, ne mluviti mnoho.
 Démokritos z Abdér
Démokritos z Abdér
( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.) Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.
Spravedlivá láska je toužiti bez chtíče po krásných lidech.
 Démokritos z Abdér
Démokritos z Abdér
( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.) Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.
Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.
 Démokritos z Abdér
Démokritos z Abdér
( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.) Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.
Osud předkládá bohatý stůl, umírněnost však soběstačný.
 Démokritos z Abdér
Démokritos z Abdér
( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.) Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.
Spravedlnost je konati, co je třeba, nespravedlnost je nekonati, co je třeba, ale odkládati to.
 Démokritos z Abdér
Démokritos z Abdér
( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.) Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.
Veliké požitky vznikají z pozorování krásných těl.
 Démokritos z Abdér
Démokritos z Abdér
( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.) Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.
Moudrost zbavuje duši vášní.
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.