Citáty slavných

„Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.“ - Christian Morgenstern
Follow @czcitaty

Citáty o lásce

André Malraux
André Malraux
(3. listopad 1901 – 23. listopad 1976) André Malraux byl francouzský archeolog, spisovatel a politik, který ve svých románech předznamenal existencialismus.
Lidé spojení nadějí současně činem dospívají stejně jako lidé spojení láskou k oblastem, k nimž by nikdy nedospěli.
William Makepeace Thackeray
William Makepeace Thackeray
(18. červenec 1811 – 24. prosinec 1863) William Makepeace Thackeray byl anglický romanopisec a žurnalista. Za jeho stěžejní dílo je považován román Jarmark marnosti (v originále Vanity Fair), který satiricky zobrazoval britskou společnost 19. století.
Milovat a udržet je nejlepší; milovat a ztratit je druhá nejlepší možnost.
Gabriel Laub
Gabriel Laub
(24. říjen 1928 – 3. únor 1998) Gabriel Laub byl česko-polský esejista a aforista židovského původu.
Idioti jsou jako láska - nikdo je neseje, sami vyrůstají.
André Maurois
André Maurois
(26. červen 1885 – 9. říjen 1967) André Maurois byl francouzský spisovatel, esejista, historik, kritik a publicista. Původní pseudonym André Maurois přijal za vlastní jméno v roce 1947.
Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z mála mnoho. Tato charakteristika se hodí i na lásku.
další citáty o lásce

Citáty o smrti

Publilius Syrus z Antiochie
Publilius Syrus z Antiochie
(? – ?) Publilius Syrus z Antiochie byl římský dramatik a básník 1. století př. n. l. Jeho "Myšlenky" (Sententiae) byly velice oblíbenou četbou ve středověku i v raném novověku.
Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama.
Friedrich Schiller
Friedrich Schiller
(10. listopad 1759 – 9. květen 1805) Friedrich Schiller byl německý spisovatel, básník, dramatik a překladatel.
Ještě nikoho jsem neviděl umírat vesele.
Romain Rolland
Romain Rolland
(29. leden 1866 – 30. prosinec 1944) Romain Rolland byl francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1915.
Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti.
 Epiktétos z Hierapole
Epiktétos z Hierapole
( 55 – 135) Epiktétos z Hierapole byl řecký stoický filosof, který velkou část svého života strávil v Římě. Odtud musel odejít do exilu do Níkopole v severozápadním Řecku, kde kolem roku 135 zemřel. O jeho životě víme velmi málo a možná neznáme ani jméno, které dostal od svých rodičů. Slovo epiktétos v řečtině znamená "přidaný".
Smrt před očima ti buď den co den, a nikdy na nic nízkého nepomyslíš a po ničem nezatoužíš.
další citáty o smrti

Citáty o životě

Anatole France
Anatole France
(16. duben 1844 – 12. říjen 1924) Anatole France byl francouzský básník a prozaik, literární kritik a esejista, humanistický filozof, pokračovatel racionalistických tradic renesance a osvícenství, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1921. Bývá často označován za posledního velkého spisovatele 19. století a prvního velkého spisovatele 20. století.
Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké pochybnosti.
 Amenemope
Amenemope
(? – ?) Amenemope byl egyptský faraon.
Shledáš-li u chudáka velký dluh, rozděl ho na tři díly - dva promiň a jen jediný ponech; život ti potvrdí, že je to nejlepší způsob jednání.
 Démokritos z Abdér
Démokritos z Abdér
( 460 př.n.l. – 370 př.n.l.) Démokritos z Abdér byl řecký předsokratovský filozof.
Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.
Anton Semjonovič Makarenko
Anton Semjonovič Makarenko
(13. březen 1888 – 1. duben 1939) Anton Semjonovič Makarenko byl ukrajinský a sovětský spisovatel a pedagog, tvůrce originálního výchovného systému kolektivní výchovy; kolektiv pokládal za jeden ze základních výchovných prostředků.
Očekávané štěstí je motorem lidského života.
další citáty o životě

Citáty o Přátelství

Alexandr Ivanovič Gercen
Alexandr Ivanovič Gercen
(6. duben 1812 – 21. leden 1870) Alexandr Ivanovič Gercen byl ruský filosof, spisovatel a revoluční demokrat.
Láska a přátelství je vzájemná ozvěna - jen co dáváš, se vrací zpět.
Lucius Annaeus Seneca
Lucius Annaeus Seneca
( 4 př.n.l. – 65) Lucius Annaeus Seneca byl římský filozof, dramatik, básník a politik.
O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém.
François de La Rochefoucauld
François de La Rochefoucauld
(15. září 1613 – 17. březen 1680) François de La Rochefoucauld byl francouzský spisovatel a moralista, autor aforismů, maxim, sentencí, drobných úvah a postřehů o lidské povaze a jejích slabostech.
Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna dobrých služeb.
John Adams
John Adams
(1. květen 1672 – 17. červen 1719) John Adams byl americký politik a diplomat působící v Evropě v letech 1778–1788, první viceprezident (1789–1797) a druhý prezident USA (1797–1801).
Nejblahodárnější dietou je cibulo-česnečná. Během týdne přijdete o pět kilogramů a bezpočet přátel.
další citáty o přátelství
Všech citátů slavných sesbíral a web vytvořil Michal Ozogán+, obrázky a info o autorech je převzato z Wikipedie.